زبان خود را انتخاب کنید

رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، گفت: دسترسی ایرانیان خارج از کشور به خدمات سامانه ثنا قوه قضائیه، از طریق پیام‌رسان‌ آیگپ فراهم شد.

به گزارش روابط عمومی آیگپ، دکتر محمد خوانساری روز گذشته سوم دی ماه در ویراستی خود تاکید کرد:

امروز در مراسمی، دسترسی ایرانیان خارج از کشور به خدمات سامانه ثنا قوه قضائیه، از طریق پیام‌رسان‌های داخلی گپ و آیگپ فراهم شد.

پیام‌رسان‌های داخلی باید از مرحله پیام‌رسانی به توسعه خدمت‌رسانی الکترونیکی بروند. خدمت‌رسانی یکی از مزایای  رقابتی آن‌ها در مقایسه با نمونه‌های مشابه خارجی است.

سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان متولی توسعه زیرساخت‌های دولت الکترونیکی و پنجره واحد خدمات دولت از این نوع توسعه‌ها برای یکپارچه‌سازی خدمات الکترونیکی در سکوهای داخلی حمایت می‌کند.

از برادر گرامی آقای دکتر کاظمی‌فرد معاون محترم  و رئیس  مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه برای این رویکرد راهبردی در توسعه خدمات سپاسگزاری می‌کنم. این رویکرد را به سایر دستگاه‌ها به جای ایجاد برنامک‌های مستقل دستگاهی توصیه‌ می‌کنم.